HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Våra sopor
Vad är avfall?
Var uppstår avfall?
Hushållsavfall
Säck- och kärlsopor
Grovsopor
Förpackningar
Kartong
Papper
Glas
Metaller
Plast
Härdplast och termoplast
PVC
Specialplaster
Återvinning
Kemisk återvinning
Förbränning
Återvinnings- anläggningar i Stockholms län
El-avfall
Verksamhets- avfall
Farligt avfall
Biologiskt nedbrytbart avfall
Avloppsslam
Latrin
Behandlings- metoder
Kommunala avfallsansvaret
Producentansvar
Plast


 
Plaster är material med mycket speciella egenskaper som låg vikt, segt, vattentätt, lättformat. De har kallats "möjligheternas material". Plastanvändningen i världen kommer att öka men mest i andra användningar än som förpackningsmaterial. Plasternas egenskaper är sådana att man ofta kan göra energivinster när man övergår från metall, trä och papper till att använda plast.

Återvinning av plast försvåras av att det inte är ett material utan ett mycket stort antal. Somliga är dock kvantitetsmässigt viktigare än andra. Plast har blivit en mycket vanlig komponent i avfall. Det utgör ungefär 10 % av hushållens säck- och kärlavfall. Plast tillverkas från lättare kolväten som separeras ut i raffinaderier för utvinning av bensin från råolja. Det är ungefär 4 % av världens råoljeproduktion som går till plasttillverkning. Ungefär hälften av detta, dvs ca 2 %, blir färdig plast och resten går åt för energianvändning i tillverkningen.

Denna energianvändning ger, liksom nästan all energianvändning, upphov till förluster. Ca en tredjedel av all tillverkad plast går till förpackningar. (För Europa finns uppgift om att det handlar om ca 40 %.) Det blir alltså 1,3 % av råoljeproduktionen som går till förpackningsplast. Det låter inte mycket, men det representerar ändå stora mängder om man börjar räkna i ton. När man talar om berg av förpackningsplast bör man komma ihåg att globalt sett två tredjedelar av all plast går till annan användning – som byggmaterial och andra produkter. Potentialen för materialåtervinning kan alltså verka större för andra plastföremål än förpackningar men antalet plastvarianter är mycket stort och många föremål är sammansatta av flera material.

De viktigaste plasttyperna utgörs av två grundtyper, plast - härdplast och termoplast.
Uppdaterat 2007-07-02
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum