HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Våra sopor
Vad är avfall?
Var uppstår avfall?
Hushållsavfall
Säck- och kärlsopor
Grovsopor
Förpackningar
Kartong
Papper
Glas
Metaller
Plast
El-avfall
Verksamhets- avfall
Farligt avfall
Biologiskt nedbrytbart avfall
Avloppsslam
Latrin
Behandlings- metoder
Kommunala avfallsansvaret
Producentansvar
HushållsavfallDet hushålls- och hushållsliknande avfallet är den avfallsfraktion som för allmänheten tilldrar sig mest uppmärksamhet. Det är i hushållsavfallet som man finner matresterna och förpackningarna – de två fraktioner som utgör huvuddelen av innehållet. Det är matresterna som ger lukten och föder ohyra men det är förpackningarna som ger volymen. Den tredje stora fraktionen är tidningar och trycksaker som ger en hel del av tyngden.

Till hushållsavfallet räknas sådant avfall som typiskt sett kommer från ett hushåll. Avfallet behöver inte uppstå i ett hushåll men ska likna detta. Hushållsavfall uppstår på alla platser där människor vistas, t.ex. fikarum, toaletter och offentliga lokaler.

Definitionen av hushållsliknande avfall och gränsdragningen mot verksamhetsavfall är flytande eftersom det handlar om två olika principer för klassificering - "var uppstår avfallet" eller "vilken är avfallets karaktär". Vad som egentligen borde gälla är "vad som är praktiskt", men det kan vara svårt att få in det praktiska i ett juridiskt regelverk. Ser man på miljöfarligheten så är det andra komponenter som kan vara mer kritiska, nämligen allehanda sammansatta föremål som innehåller plast och metaller. 


Naturvårdsverkets
definition på avfall

Läs mer

Uppdaterat 2007-07-13
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum