HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Våra sopor
Vad är avfall?
Var uppstår avfall?
Hushållsavfall
Verksamhets- avfall
Farligt avfall
Biologiskt nedbrytbart avfall
Avloppsslam
Latrin
Behandlings- metoder
Kommunala avfallsansvaret
Producentansvar
LatrinI några av länets kommuner samlas latrin in för omhändertagande. Det är främst kommuner med mycket sommarboende och toaletter av torrdasstyp. Den totala mängden i länet rör sig om ca 1400 ton/år. Det blir allt vanligare med komposterande, torkande eller frysande toaletter, eller att sommarboende får tillstånd att kompostera sitt latrinavfall.

Latrin räknas som organisk avfall och deponering är inte tillåten från och med år 2005. En sannolik utveckling för det latrin som blir kvar att samla in är att det töms i reningsverk och att tunnorna blir av en typ som rengörs och återanvänds eller bränns i lämplig anläggning. En annan utveckling är mot centralkompostering men den är ej lika trolig på längre sikt.

Latrinhämtning är knepigt också ur arbetsmiljösynpunkt, manuell latrinhantering innebär tunga lyft. För att få fastighetsägare att byta toalettlösning har många kommuner valt att höja taxan för latrinhämtning kraftigt.

Uppdaterat 2007-07-20
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum