HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Våra sopor
Vad är avfall?
Var uppstår avfall?
Hushållsavfall
Verksamhets- avfall
Farligt avfall
Biologiskt nedbrytbart avfall
Avloppsslam
Latrin
Behandlings- metoder
Kommunala avfallsansvaret
Producentansvar
ProducentansvarProducentansvar innebär att den som producerar vissa typer av avfall ansvarar för att avfallet samlas in och återvinns. Än så länge gäller producentansvaret för returpapper, däck, förpackningar, bilar samt elektriska och elektroniska produkter. Producentansvaret har lett till bildandet av samarbetsföretag för att organisera finansiering och administration av insamling och återvinning.

Förpackningar

På förpackningssidan finns organisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI AB med REPA-registret, som är gemensam serviceorganisation för företagen inom kartong, wellpapp, metall, plast, glas och tidningar. REPA svarar för statistik om insamlingsresultat och den praktiska hanteringen av förpackningsavgifter. Varje materialslag har dock sitt eget materialbolag som sätter avgifter, skriver avtal med kommuner om återvinningsstationer och upphandlar entreprenörer för insamling, sortering och upparbetning till användbara material.
Materialbolagen är :

  • Returkartong
  • Metallkretsen
  • Plastkretsen
  • Svensk Glasåtervinning
  • Pressretur

Bildäck

För bildäck finns däckbranschens materialbolag Svensk Däckåtervinning AB. Nästan alla däck samlas idag in för återvinning. Ungefär 30 % går till energi i cementindustri och värmeverk och ca hälften exporteras som hela däck eller granulat. Vad de exporterade däcken används till framgår inte av lättillgänglig information men det finns en mängd applikationer för gummi. Sannolikt går dock en stor del av exporten till energiutvinning. Det är bara 6-7 % av de insamlade däcken som går till regummering i Sverige. Entreprenör för all däckinsamling och återvinning i hela Sverige är Ragn-Sells.

Bilar

För bilar finns organisationen BIL Sweden. Producentansvar för återvinning av bilar har aldrig varit en stor omdiskuterad fråga eftersom bilskrotning alltid har varit kommersiellt intressant. Det är kanske därför som producentansvar inte infördes förrän i slutet av 1990-talet. Tidigare fanns bara ett statligt system med avgifter – vilket synes ha räckt ganska väl för att utskrotningen och återvinningen av bilar skulle fungera. Vad som trycker på är ett speciellt EU-direktiv om bilar och att industrin i högre grad skall återvinna sådant material från skrotningen som förr deponerades eller brändes. Det är en följd av att det ingår alltmer av plastmaterial och aluminium i bilkonstruktionerna. Se vidare under plaståtervinning i avsnitten under 8.7.2. Man anar också en framtida utveckling mot mer aluminium i bilbyggnad. (Viktreducering är av avgörande betydelse för att minska drivmedelsförbrukningen hos bilar.)

Elektriska/elektroniska produkter

För producentansvaret för elavfall finns materialbolaget El-Kretsen som tillsammans med kommunerna i Sverige har organiserat samarbetet Elretur. Huvuddragen i samarbetet är att kommunerna ordnar inlämningsplatser och insamling medan producenterna betalar för detta. Producenterna tar sedan hand om att organisera och bekosta själva återvinningsarbetet. Konsumenter kan även lämna in elavfall i butiker om de köper en vara av samma sort som de lämnar in fast detta kan komma att ändras så att butiksägaren endast behöver anvisa inlämningsplats. (Det nya svenska föreskriftförslaget skiljer sig från WEEE-direktivet vad gäller distributörer.)

Vissa företag har valt att stå utanför samarbetet då de anser att de kan arrangera insamling och återvinning billigare själva. Enligt nya EU-direktivet kommer de dock knappast att kunna stå utanför deltagande i den kollektiva finansieringen av insamling och återvinning av äldre elutrustningar och elektronik.

Batterier

Regeringen har nu fattat beslut om ett producentansvar för batterier. Den nya förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier kommer att träda i kraft den 1 januari 2009. Målet är att övergången och anpassningen mellan nuvarande regler och kommande producentansvar ska ske på ett sätt som innebär att den höga graden av batteriinsamling upprätthålls.


 

FTI AB
Svensk däckåtervinning


BIL Sweden

El-kretsenBatteriinsamlingen


Uppdaterat 2008-12-25
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum