HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Dokument att hämta
Konferenser/seminarier
Biogasseminarium 8 okt 2010
Samrådsmöte med FTI 29 april 2011
Dokument att hämtaHärifrån kan du hämta dokument som inte visas som vanliga webbsidor.


Statistik

            
Regional avfallsstatistik 2009-2010               
Statistik från kommunerna i Stockholms län           
           
Regional avfallsstatistik 2008-2009
Statistik från kommunerna i Stockholms län

Regional avfallsstatistik 2007-2008 (pdf758 kB)

Statistik från kommunerna i Stockholms län

Regional avfallsstatistik 2006.pdf (758.38 kB)
Statistik från kommunerna i Stockholms län

Regional avfallsstatistik 2005 (pdf 758 kB)

Statistik från kommunerna i Stockholms län 

Regional avfallsstatistik 2004 (pdf 940 kB)
Statistik från kommunerna i Stockholms län 

Regional avfallsstatistik 2003 (pdf 991 kB)
Statistik från kommunerna i Stockholms län

Regional avfallsstatistik 2002 (pdf 943 kB) 
Statistik från kommunerna i Stockholms län

Regional avfallsstatistik 2001 (pdf 428 kB)
Statistik från kommunerna i Stockholms län


Rapporter


Bränsle ur avfall, 2001-10-19 (pdf 664 kB)
En studie av möjligheterna att förbränna avfall som idag deponeras i Stockholms län, gjord av SWECO VBB VIAK på uppdrag av Stockholmsregionens avfallsråd (fd RAS-kommittén).

Sweco rapport 20100429.pdf

ÅVC Rapport 2021-04-03.pptx

Rapport Regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län 2018-12-08.pdf

 

 

Regionala utredningar


RAPPORT Scenarier för insamling och behandling av matavfall - inkl bilagor.pdf (955 kB)

Avfallsutredning för Stockholms län - Rapport 1 - Dagsläge och förutsättningar (Huvudrapport) (pdf 613 kB)

Avfallsutredning för Stockholms län - Underlagsrapport 1b - Organiskt avfall i Stockholms län (pdf 209 kB)

Avfallsutredning för Stockholms län - Rapport 2 - Framtidsäkring: resultat från ”känslighetsanalys” i seminarieform (pdf 120 kB)

Avfallsutredning för Stockholms Län-Handlingsprogram-beslutat av samhällsbyggnadsberedningen (pdf 570 kB)
Dokumentet innehåller mål och förslag till åtgärder som antagits av KSL (Kommunförbundet Stockholms län) i april 2006.


Om avfallsinformation


Stockholms läns avfallsinformation, 2006-05-16 (pdf 479 kB)
En erfarenhetsinventering av hur avfallsinformation inom länet har utvecklats och fungerar.

Waste information of Stockholm County, 2006-05-16 (pdf 482 kB)
The english version.

Praktisk avfallskommunikation, 2006-02-07 (pdf 226 kB)
Tankar och slutsatser från RECO-projektet om medvetande- och beteendeförändrande kommunikation.

Practical communication on waste, 2006-02-07 (pdf 216 kB)
Ideas and conclusions from the RECO project regarding awareness raising and communication to change behaviour.


Om el-avfall


Sorteringsguide från El-Kretsen, 2005-12-05 (pdf 182 kB)

Sorteringsguide 2006 Kyl & Frys_v3 (pdf 522 kB)


Om latrin


Alternativa sätt att hantera latrin (pdf 255 kB)
Från 2005 hämtas inte latrin regelbundet i kommunerna. Det här dokumentet, som ger en översikt över alternativ på området, får användas helt eller delvis i kommunernas information.

 

 

 

 

 

 

Uppdaterat 2024-01-05
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum