HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Våra sopor
Vad är avfall?
Var uppstår avfall?
Hushållsavfall
Säck- och kärlsopor
Grovsopor
Förpackningar
Kartong
Wellpapp
Vätskekartong
Papper
Glas
Metaller
Plast
El-avfall
Verksamhets- avfall
Farligt avfall
Biologiskt nedbrytbart avfall
Avloppsslam
Latrin
Behandlings- metoder
Kommunala avfallsansvaret
Producentansvar
Kartong

Kartong är en tjockare papperstyp som oftast används till förpackningar men en del går givetvis till annan användning som ytterskikt på gipsskivor, pärmar på böcker osv. Kartong kan rakt igenom vara av samma papperskvalitet eller kan under tillverkningen ha försetts med ytskikt av vitare fibrer för att ge ett bra underlag för tryck. Ytskiktet kan vara gjort av starkare fibrer för att ge större styrka mot brytning. Kartong med ytterskikt av andra fibrer kan ha fått dessa pålagda i pappersmaskinen i samma process som där innerskiktet tillverkas - man sprutar helt enkelt ut olika sorts massa på en gång i pappersmaskinen. Annars är det vanligt att tjock kartong förses med pålimmade ytskikt.

Återvinningen av fibrer från kartong skiljer sig inte så mycket från återvinning av wellpapp. Principen är densamma. Jämfört med användningen av jungfruligt material blir energieffekterna också ungefär samma. Men i verkligheten är jämförelsen lite haltande eftersom just kartong, och särskilt för förpackningar, för det mesta har tillverkats med mycket stor andel returfibrer.

Själva återvinningen går till så att kartongen sönderdelas och slammas upp i vatten. Massan tvättas och rensas från föroreningar innan den används igen. Förpackningar är nästan alltid påtryckta med text och bild i olika färger som ger information om innehållet. Eftersom man i regel inte avfärgar och bleker massan från dylik insamlad kartong så får den ett gråaktigt utseende med små insprängda bitar av annat material. Det gör inget eftersom den i tillverkningen ofta skall täckas med ett finare skikt på åtminstone en sida. Det är mycket vanligt att mellanskiktet i kartong är gjort av återvunna pappersfibrer. Man skall inte förväxla utseendet på normal kartong gjort på återvunna fibrer med specialkartong där man avsiktligt lagt in lite grövre färgade bitar för att det mycket tydligt – ofta av imageskäl - skall synas att det är ett återvunnet material.
Uppdaterat 2007-07-02
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum