HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Våra sopor
Vad är avfall?
Var uppstår avfall?
Hushållsavfall
Säck- och kärlsopor
Grovsopor
Förpackningar
Kartong
Papper
Glas
Metaller
Plast
Härdplast och termoplast
PVC
Specialplaster
Återvinning
Kemisk återvinning
Förbränning
Återvinnings- anläggningar i Stockholms län
El-avfall
Verksamhets- avfall
Farligt avfall
Biologiskt nedbrytbart avfall
Avloppsslam
Latrin
Behandlings- metoder
Kommunala avfallsansvaret
Producentansvar
Härdplast och termoplast

Härdplasterna – epoxi, uretan, fenoplast m fl – tillverkas genom blandning av komponenter som sedan stelnar eller värmebehandlas eller bestrålas så att det bildas ett fast material. Ofta är härdplastföremålen armerade med fibrer av glas och grafit. Organiska textilfibrer är också ett armeringsmaterial som kommer att öka i framtiden.

För termoplasterna är förutsättningarna bättre då de kan smältas och gjutas om även om de förlorar i kvalitet i processen. De flesta plastföremålen i hushåll, och de plaster som används till förpackningar, är termoplaster. De lämpar sig bättre för masstillverkning i formsprutningsmaskiner och flera typer kan sträckas ut till tunna plastfilmer.

För att plaster lättare skall kunna sorteras finns märkningssystem som är ganska lika globalt. Man har 7 kategorier där de 6 första omfattar de vanligaste basplasterna, som kortfattat behandlas nedan, och den sjunde är all övrig plast. Den helt dominerande plasten inom förpackningsområdet är polyeten som är naturligt mjuk och oftast används till filmer. Man skiljer på olika typer t ex vanlig och sådan med marginellt Högre Densitet.

Det är inte mycket som skiljer i olika egenskaper mellan HD och vanlig LågDensitetspolyeten men den tyngre sorten som är starkare och lite styvare används oftare till flaskor och burkar och den lättare mer till förpackningsfilmer, men den användningsuppdelningen är inte strikt. Den tredje viktigaste plasten är polypropen som företrädesvis används till flaskor för diskmedel, schampo m m. Den är också naturligt mjuk. Polyeten och polypropen används inte bara för förpackningar utan också för en rad praktiska produkter som hinkar, baljor, redskap och leksaker.

I förpackningsåtervinningen skiljer man på mjuka och hårda plastförpackningar men det handlar då inte om olika plastsorter utan om tunn- eller tjockväggiga förpackningar. En fjärde vanlig plast är polystyren som kan blåsas upp till ett styvt skum och användas som stötskyddande förpackning men även som värmeisolering av t ex bostäder. Den kallas då ofta Frigolit men detta är egentligen ett varumärke. Förutom till skum används polystyren till en mängd produkter och även förpackningar.

Engångsmuggar och bestick är vanliga produkter tillverkade av polystyren. Kapslingar till hemelektronik är oftast gjorda av polystyren och hela insidan på kyl- och frysmöbler. Plasten ingår också i en hel del "plastlegeringar" och sampolymerisat. En femte plastsort som blir all vanligare är PET – polyetentereftalat. Den är hårdare än de förut nämnda och mer diffusionstät för syre. Den tål också högre temperatur. PET-plast har fått stor användning för läskedrycker därför att flaskor gjorda av detta material tål diskning och återanvändning många gånger. Diffusionstätheten är dock inte tillräcklig för långtidslagring av t ex mjölk eller vin. PET ersätter alltmer PVC i förpackningar.
Uppdaterat 2007-07-02
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum