HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Våra sopor
Vad är avfall?
Var uppstår avfall?
Hushållsavfall
Säck- och kärlsopor
Grovsopor
Förpackningar
Kartong
Papper
Glas
Metaller
Plast
Härdplast och termoplast
PVC
Specialplaster
Återvinning
Kemisk återvinning
Förbränning
Återvinnings- anläggningar i Stockholms län
El-avfall
Verksamhets- avfall
Farligt avfall
Biologiskt nedbrytbart avfall
Avloppsslam
Latrin
Behandlings- metoder
Kommunala avfallsansvaret
Producentansvar
Specialplaster

Det finns sedan en stor mängd olika specialplaster: Akryl, Uretan, ABS, Karbonat, Amid (=nylon), PTFE (=teflon) och Acetal är några av de vanligare. Inom bilindustrin används en hel del sådana plaster och branschen försöker standardisera materialen internationellt för att underlätta återvinning.

En stor del av all hemelektronik har kapslingar eller delar av kapslingar tillverkade av specialplaster. (T ex olika sorters polystyren eller ABS-plast som är ett mycket vanligt s k sampolymerisat och delvis också räknas till styrenfamiljen.) Tyvärr har man ofta blandat i bromerade flamskyddsmedel i kapslingarnas plastmateriel. Dessa medel har en tendens att diffundera ut ur plasten, är mycket stabila och kan leda till skador i miljön. Några har redan förbjudits inom EU.
Uppdaterat 2007-07-02
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum