HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Våra sopor
Vad är avfall?
Var uppstår avfall?
Hushållsavfall
Säck- och kärlsopor
Grovsopor
Förpackningar
Kartong
Papper
Glas
Metaller
Plast
El-avfall
Verksamhets- avfall
Farligt avfall
Biologiskt nedbrytbart avfall
Avloppsslam
Latrin
Behandlings- metoder
Kommunala avfallsansvaret
Producentansvar
GrovsoporGrovsopor är sådant material som är för stort och skrymmande eller för tungt för att lägga i tunnor och säckar. Grovsopor innehåller sådant som möbler, barnvagnar, cyklar, skidor, mattor och liknande, det vill säga hushållets lösa inventarier. Däremot inte elektronik som TV-apparater och liknande som faller under producentansvaret och inte heller sådant avfall som mycket väl hade kunnat läggas i sopsäcken eller sopkärlet. Som grovsopor räknas inte heller avfall som uppkommer vid rivning/ombyggnad och reparationer, hushållets fasta delar. I princip tillhör grovsopor kategorin hushållsavfall och hämtas av den kommunalt organiserade avfallshämtningen.

I flerfamiljshus brukar det finnas grovsoprum där de boende ställer in det som de vill bli av med. I småhusområden varierar insamlingsservicen men vanligt är att grovsopor hämtas vid tomtgräns någon eller några gånger per år på vissa fastställda datum som meddelas. Vid andra tider får hushållen transportera sina grovsopor själva till återvinningscentraler.

Hushållens grovavfall går mestadels att återvinna eller utnyttja genom olika former av sortering och fragmentering. Ungefär 50 % av grovavfallet är brännbart efter förbehandling. Textil, mattor och madrasser är svåra att fragmentera.
Uppdaterat 2007-05-14
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum