HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Våra sopor
Vad är avfall?
Var uppstår avfall?
Hushållsavfall
Säck- och kärlsopor
Grovsopor
Förpackningar
Kartong
Papper
Glas
Metaller
Plast
El-avfall
Verksamhets- avfall
Farligt avfall
Biologiskt nedbrytbart avfall
Avloppsslam
Latrin
Behandlings- metoder
Kommunala avfallsansvaret
Producentansvar
FörpackningarFör förpackningar gäller producentansvar. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTIAB) har placerat ut så kallade återvinningsstationer lite varstans i kommunerna. För tömning och städning av dessa ansvarar FTIAB, kommunerna har inte hand om denna del av avfallshanteringen.

Förpackningar kan delas in i fyra olika material:
• Kartongförpackningar
• Plastförpackningar
• Metallförpackningar
• Glasförpackningar

FTIAB

 
Kartongförpackningar
Kartong är en tjockare papperstyp som oftast används till förpackningar men en del går givetvis till annan användning som ytterskikt på gipsskivor, pärmar på böcker osv. Kartongförpackningar förekommer framförallt som wellpapp och vätskekartong.

Mer om kartong

 
Plastförpackningar
I Stockholms län samlar man inte in plastfilmsförpackningar från hushållen. De skall istället läggas i soppåsen eller -kärlet och gå till förbränning med energiutnyttjning. För detta får kommunerna en viss ersättning från materialbolagen. Vad som samlas in från hushållen är främst plastflaskor och askar av hårda och halvhårda typer.

Sannolikt har den hårdare plasten nått nära mättnad inom förpackning av kemisk-tekniska konsumentvaror. Möjligen kan den minska genom att mer ersätts av folieprodukter som påsar och svetsade paket.

Mer om plaster

 
Metallförpackningar
Denna avfallsfraktion omfattar konservburkar av järnplåt och aluminium i olika former.

Plåtburkar används även till en hel del annat än för att konservera mat. Förutom burkar från hushållen så omfattar konsumentförpackningar även sådant som uppstår i restaurangkök, möjligen i en del butiker och dessutom tomma färgburkar, kakburkar och allehanda askar.

Mer om metaller

 
Glasförpackningar
Glas är ett av de äldsta förpackningsmaterialen. Återanvändning av glasförpackningar - flaskor - har funnits länge men insamling för nedsmältning och nytillverkning är en ganska ny företeelse även om det är den äldsta typen av förpackningsinsamling vi har haft i Sverige. Glas började insamlas tidigt och statistiken går ganska långt tillbaka i tiden.

Mer om glas

Uppdaterat 2007-07-13
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum