HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Våra sopor
Vad är avfall?
Var uppstår avfall?
Hushållsavfall
Verksamhets- avfall
Farligt avfall
Biologiskt nedbrytbart avfall
Avloppsslam
Latrin
Behandlings- metoder
Kommunala avfallsansvaret
Producentansvar
Kommunala avfallsansvaretI Sverige har avfallshanteringen för hushållens räkning sedan länge varit en fråga för staden eller kommunen som haft och fortfarande har monopol på ansvaret för utförandet och på delar av regelskrivningen. Monopolet har kunnat motiveras med hänvisning till hygien och hälsa och att kostnaderna kan hållas lägre med samordnad verksamhet. Dock har staden och kommunen ofta anlitat privata entreprenörer för att göra själva arbetet. För verksamhetsavfall från t ex industrier har avfallshanteringen varit mer komplicerad.

De har haft, och har, plikt att inom regelverket ta hand om sitt eget verksamhetsavfall på lämpligaste sätt vilket innebär att de oftast anlitat entreprenörer. Dessa är, och har ofta varit, samma som dem som kommunerna anlitat eller också har de kommunala renhållningsföretagen agerat som entreprenörer åt industrin för sådant avfall som de haft kunskap och resurser för att kunna hantera. Företag och verksamheters hushållsavfall (köks- och städsopor) är man skyldig att lämna till den kommunala renhållningsverksamheten.

De kommunala institutionerna har inte samma ställning och inriktning som de statliga. Kommunerna är mer inriktade på det praktiska utförandet och inte på att skapa allmänna regler och att forska och utveckla. Vad gäller regelverk skall dock kommunerna utarbeta och fastställa renhållningsordningar med lokala föreskrifter och avfallsplaner. Vidare skall kommunerna kartlägga avfallsflöden, planera insamling och se till att arbetet blir gjort. 

Avfallsplanen ska omfatta alla avfallsflöden. Vidare skall man göra översiktsplaner och detaljplaner för bebyggelse där platsbehoven för insamling, lagring och behandling av avfall måste beaktas. Man är skyldig att initiera samråd med producenter om det lokala praktiska genomförandet av insamling av det avfall som faller under producentansvar.

Kommunerna är skyldiga att organisera insamling och behandling av allt avfall från hushåll som inte faller under producentansvar.
För följande avfallsslag gäller kommunens avfallsmonopol.

  • Hushållsavfall
  • Hushållens grovavfall
  • Hushållens farliga avfall

Till det farliga avfallet räknas även el/elektronik som ska samlas in av kommunen men omhändertagandet faller under producentansvaret. Kommunens skyldighet att agera motsvaras också av att den har myndighetsställning. Vidare krävs att avfallshantering och behandling som faller utanför krav på tillstånd från länsstyrelse ändå måste anmälas till kommunen som också har i uppdrag att utöva tillsyn.

 

Uppdaterat 2007-07-03
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum