HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Våra sopor
Vad är avfall?
Var uppstår avfall?
Hushållsavfall
Säck- och kärlsopor
Grovsopor
Förpackningar
Kartong
Papper
Glas
Metaller
Järn
Återvinnings- anläggningar i Stockholms län
Aluminium
Plast
El-avfall
Verksamhets- avfall
Farligt avfall
Biologiskt nedbrytbart avfall
Avloppsslam
Latrin
Behandlings- metoder
Kommunala avfallsansvaret
Producentansvar
Återvinningsanläggningar i Stockholms län

I Stockholms län finns inga stålverk. Närmaste anläggning som tar emot skrot för nedsmältning är Fundia i Smedjebacken. En viktig produkt för Fundia är armeringsjärn. Däremot finns sorterings- och fragmenterings-anläggningar. En sorteringsanläggning hos SRV i Huddinge sorterar alla plåtförpackningar i ungefär halva Sverige (den andra ligger i Halmstad).

Järnplåtburkar går för det mesta till Smedjebacken men ibland till Oxelösund. Fragmentering av andra skrotföremål görs också i Huddinge av Stena Metall. Järnskrot och burkar plockas även ut i Högdalens avfallsförbränningsanläggning och återförs till stålindustrin.


Uppdaterat 2007-07-06
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum