HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Våra sopor
Vad är avfall?
Var uppstår avfall?
Hushållsavfall
Säck- och kärlsopor
Grovsopor
Förpackningar
Kartong
Papper
Glas
Återvinnings- anläggningar i Stockholms län
Metaller
Plast
El-avfall
Verksamhets- avfall
Farligt avfall
Biologiskt nedbrytbart avfall
Avloppsslam
Latrin
Behandlings- metoder
Kommunala avfallsansvaret
Producentansvar
Återvinningsanläggningar i Stockholms län

I Stockholms län finns ingen anläggning för behandling av glas. Allt förpackningsglas i Sverige går till Hammars glasbruk i Närke där man rengör och behandlar de olika kvaliteterna. En del går direkt till nytillverkning och en del annat sänds vidare för t ex isoleringstillverkning. Överskottet som uppstår exporteras till bl a Danmark och Polen som råvara för nya produkter.

Vad som finns i länet är lagrings- och omlastningsstationer i vid Edstippen i Upplands Väsby, vid Högdalen, vid SRVs avfallsanläggning i Huddinge och vid Tvetatippen i Södertälje.Uppdaterat 2007-07-06
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum