HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Våra sopor
Vad är avfall?
Var uppstår avfall?
Hushållsavfall
Säck- och kärlsopor
Grovsopor
Förpackningar
Kartong
Papper
Tidningspapper
Kontorspapper
Återvinnings- anläggningar i Stockholms län
Glas
Metaller
Plast
El-avfall
Verksamhets- avfall
Farligt avfall
Biologiskt nedbrytbart avfall
Avloppsslam
Latrin
Behandlings- metoder
Kommunala avfallsansvaret
Producentansvar
Återvinningsanläggningar i Stockholms län

I Stockholms län finns ett stort pappersbruk i Hallstavik som tillverkar tidningspapper och utnyttjar en del returfiber i produktionen. Annars är det fråga om ett antal anläggningar – 6 eller 7 st (antalet är en definitionsfråga) – till vilka man samlar in returpapper, sorterat i olika kvaliteter, balar och sänder vidare till pappersbruken.

Sverige är ett papperstillverkande land. Vi importerar stora mängder returpapper från kontinenten, men faktiskt exporteras också returpapper till andra länder i Europa som t ex Danmark och Nederländerna. Hur transportströmmarna går beror på papperskvalitet men också på affärsrelationerna i branschen.

Pappersbruken i Sverige har ett omfattande inköpssamarbete för att pressa priser. Det här gör att en del papperssorterare föredrar att sälja till andra kunder trots längre transporter.
Uppdaterat 2007-07-06
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum