HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Våra sopor
Vad är avfall?
Var uppstår avfall?
Hushållsavfall
Verksamhets- avfall
Farligt avfall
Biologiskt nedbrytbart avfall
Tillgång på bioavfall
Fosfor och kväve
Humusbehov
Hästgödsel
Avloppsslam
Latrin
Behandlings- metoder
Kommunala avfallsansvaret
Producentansvar
HästgödselEtt avfall med många användningsområden

Hästgödsel är ett verksamhetsavfall som kan ha många olika användningsområden, förutom som jordförbättringsmedel används den tex för att rena oljeförorenad jord (jorden blandas med gödsel och bakterier bryter ned oljan) och det går också att utvinna energi genom förbränning eller genom biogasutvinning.

För stall är det trots detta oftast en kostnad att bli av med gödslet. Att bli av med gödseln gratis är en utopi i alla de system som finns att uppbringa idag. I dagsläget är det bara gödsel med torv som strömedel som går att bli av med gratis, dvs den slutliga produktens värde är så stor att den kan betala transportkostnaden. För gödsel med andra strömedel får man räkna med att betala för transporterna fram till åkern, biogasanläggningen, förbränningskammaren eller komposteringsanläggningen. Beroende på slutproduktens värde kan även mottagaren behöva betala för hanteringskostnaderna hos mottagaren.

Enligt uppgift från Line Strand på Hushållningssällskapet kan följande uppskattning av mängden hästgödsel i Stockholms län göras: År 2003-2004 fanns det 27 000 hästar i Stockholms län. Varje häst avger ca 20-30 kg dynga och urin varje dygn. Till det ska läggas strömedel och det är oftast stora mängder som används inom hästhållningen, kanske dubbla mängden. Ett försiktigt antagande, att den del av urinen som sugs upp eller avdunstar, ersätts av strömedel så är mängden gödsel totalt 200 000 - 300 000 ton/år. Men det kan vara lika mycket till eftersom det är vanligt att gödselhögar till över 50% består av strömedel.
Uppdaterat 2007-07-18
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum