HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Våra sopor
Vad är avfall?
Var uppstår avfall?
Hushållsavfall
Verksamhets- avfall
Krossad sten
Jord-, sten- och andra fyllmassor
Förorenad jord
Farligt avfall
Biologiskt nedbrytbart avfall
Avloppsslam
Latrin
Behandlings- metoder
Kommunala avfallsansvaret
Producentansvar
Krossad stenEnligt EU-definitionen är sprängsten och skut från entreprenadarbeten att betrakta som avfall eftersom man vill göra sig av med det. Skut är mycket grova stenblock som inte utan vidare kan krossas utan först måste borras och spräckas. Förr lade man ofta sådana material på deponi om det inte fanns något omedelbart behov av dem. Numera är det begränsningar för grustäkter och det blir allt vanligare att man krossar sten till grus.

Man får också lagra materialet i tre år utan att lagret betraktas som deponi och deponibeskattas. I denna situation har sprängsten och skut blivit en begärlig råvara. Marknaden för grus och sten har blivit så stor i Stockholmsområdet – ca 10 miljoner ton per år ± 20 % – att det alltid går att ta hand om stenmaterial från olika entreprenader och att det skall bli liggande länge i lager synes inte vara någon risk. År 2003 uppgick användningen av sådant stenmaterial till drygt 3,7 miljoner ton. Totalt sett utgör detta det största avfallsflödet i regionen.
Uppdaterat 2007-07-06
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum