HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Når vi målen?
Nationella och regionala miljökvalitetsmål
Regionala åtgärdsmål
Kommunala avfallsmål
Statistik
Kommunala avfallsmål

Alla kommuner i Sverige skall göra avfallsplaner och hålla dem aktuella. Avfallsplaner har funnits länge i Sverige men numer finns en grund för detta även i EU:s lagstiftning. Vad EU egentligen kräver är att det finns en nationell plan gjord av ansvarig myndighet men den kan lika gärna bestå av flera lokala planer gjorda av lokala myndigheter. Huvudkravet är att det finns en plan för varje område. Dessa kan formellt sett presenteras tillsammans som en nationell plan även om det inte är praktiskt för mottagaren.

De kommunala avfallsplanerna är viktiga för att genomföra det kommunala renhållningsansvaret och upprätthålla en kontinuerlig miljömässigt god utveckling. Avfallsplanerna är ett viktigt styrmedel vid sidan om kommunala föreskrifter om avfallshantering och renhållningsavgifter.

Eftersom finns det olikheter i praktiska förutsättningar mellan länets kommuner och olikheter i hur man har valt att rent praktiskt organisera avfallets insamling och hantering, så finns det ingen större likhet mellan Kommunala målen. Målen tas fram utifrån uppdraget från medborgarna, vad man egentligen har rådighet över och vad som är långsiktigt praktiskt, flexibelt eller robust.

Om du vill ta reda på vilka kommunala avfallsmål som finns för din kommun eller andra kommuner ring eller mejla kommunens kundtjänst och fråga efter vem/vilka som svarar för de uppgifter som enligt miljöbalken och/eller andra författningar åvilar kommunen i fråga om avfallshantering.


Uppdaterat 2007-07-05
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum