HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Ordlista
Lexikon - översättning till andra språk
Bra nätlexikon


Ibland finns det behov av att snabbt och enkelt översätta ord från till exempel  svenska till engelska eller tvärtom. På nätet finns flera bra ordböcker/lexikon som man kan använda sig av. Nedan ges länkar till några som visat sig fungera bra:


Lexikon online

Lexikon on line återfinns på Skoldatanätet och ger länkar till ett urval nätbaserade lexikon, bla Lexin som har tagits fram för användning i invandrarundervisningen (och är en kombination av lexikon och ordböcker) samt Svenskt teckenspråkslexikon.


Miljöordboken EnDic


Miljöordboken EnDic
 finns på nio språk: finska, estniska, engelska, franska, tyska, svenska, lettiska, litauiska och ryska.

Miljöordboken EnDic innehåller termer från olika delområden av miljö- och naturvården. I boken finns termer bl.a. från sådana delområden som meteorologi, hydrologi, miljöteknik, vattenförsörjnings- och avloppsteknik, avfallshantering och EU:s miljöpolitik. Antalet sökord på olika språk uppgår sammanlagt till ungefär 80 000. Ungefär en tredjedel av termerna har förklaringar på engelska, estniska och finska.

Den elektroniska ordboken har användagränssnitt på svenska, finska och enegelska. Den baseras på den tryckta miljöordboken EnDic2004 sompublicerades av Finlands miljöcentral med finansiering från miljöministeriet.

EEA Multilinqual Environmental Glossary


EEA multilingual environmental glossary är europeiska miljöbyråns miljöordbok på EU:s alla språk.

Översättningstjänsten IATE


Översättningstjänsten IATE är på EU:s alla språk. Framtagen av Europeiska kommissionen.

Uppdaterat 2007-07-18
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum