El-avfallElektronikindustrins snabba utveckling har lett till att elanvändande produkter har kort ekonomisk livslängd och hamnar i ökande grad i avfallet. Ökad levnadsstandard leder till ökad användning av eldrivna apparater och belysningsarmaturer av olika slag i hushållen – handverktyg och hushållsmaskiner. Att man nu fokuserar på elavfall beror inte bara på dess komplicerade innehåll utan även på att det är en starkt ökande fraktion i såväl hushållsavfall som verksamhetsavfall.

Producentansvaret för elavfallet syftar just till att få längre livslängd, produkter som är lättare att återvinna, att minska flödet av denna sorts avfall och att göra avfallet mindre miljöfarligt. För tungmetallen bly gäller ett speciellt EU-direktiv som syftar till att det skall komma ur användning för lödningar. Lödningar med blylegeringar skall ersättas med alternativ. Det här är en utveckling som är på gång över hela världen, men inte utan komplikationer för produktionsprocesser och konstruktion av kretskort och komponenter.
Uppdaterat 2007-07-06