Våra sopor
Har du tänkt på att det är du som producerar sopor? Och då inte bara hemma hos dig eller på hamburgerbaren. När du köper en vara har du faktiskt sett till att det skapats avfall och utsläpp både vid tillverkning av produkten, vid transporten av den och i butiken där du köper den. 

Senare kommer också själva produkten att bli en sopa som du själv kastar och inte då bara förpackningen som du tagit hem den i. Och likadant är det när du är på din arbetsplats, du producerar sopor både där och på en mängd andra ställen. Dina sopor är  mycket mer än bara soppåsen hemma i köket.  Det vi alla kan göra är att försöka se till att så mycket som möjligt av våra sopor kan användas vidare eller utnyttjas på bästa sätt. Här ska vi försöka visa vad som händer med dina sopor, både dom som du själv slängt hemma och dom som du sett till skapats på annat håll.
Uppdaterat 2017-06-14