Återvinningsanläggningar i Stockholms län

I Stockholms län finns ingen anläggning för behandling av glas. Allt förpackningsglas i Sverige går till Hammars glasbruk i Närke där man rengör och behandlar de olika kvaliteterna. En del går direkt till nytillverkning och en del annat sänds vidare för t ex isoleringstillverkning. Överskottet som uppstår exporteras till bl a Danmark och Polen som råvara för nya produkter.

Vad som finns i länet är lagrings- och omlastningsstationer i vid Edstippen i Upplands Väsby, vid Högdalen, vid SRVs avfallsanläggning i Huddinge och vid Tvetatippen i Södertälje.Uppdaterat 2007-07-06