Återvinningsanläggningar i Stockholms län

Det finns inga anläggningar för att återvinna plastmaterial i Stockholms län. Däremot finns anläggningar för sortering av konsumentförpackningar av plast från ungefär halva Sverige. Plaståtervinnarna är ett företag i HA-industriskoncernen beläget i Spånga som finsorterar insamlade konsumentförpackningar av hårdplast. Man delar upp dem på polyeten, polypropen, polystyren, PET och en rest. Sorteringen är manuell och visuell. Alla förpackningar har märkning som indikerar plasttypen men personalen lär sig snabbt att känna igen olika varumärken och färger vilket gör att sorteringen går fortare. Man sorterar inte upp förpackningarna på färg.

För kunder som önskar så görs detta av andra entreprenörer närmare slutkunderna i återvinningskedjan eller av kunderna själva. Innan finsorteringen har förpackningarna grovsorterats av företagen IL Recycling och Byggmaterialåtervinnarna, som också har anläggningar i Stockholmsområdet. Grovsortering innebär bl a att alla plastföremål som inte är förpackningar sorteras bort. Allt bortsorterat och alla restfraktioner går till förbränning. Alla företag som sorterar plast arbetar på entreprenad och det kan fort bli ändringar av vilka som är engagerade.
Uppdaterat 2007-07-03