Specialplaster

Det finns sedan en stor mängd olika specialplaster: Akryl, Uretan, ABS, Karbonat, Amid (=nylon), PTFE (=teflon) och Acetal är några av de vanligare. Inom bilindustrin används en hel del sådana plaster och branschen försöker standardisera materialen internationellt för att underlätta återvinning.

En stor del av all hemelektronik har kapslingar eller delar av kapslingar tillverkade av specialplaster. (T ex olika sorters polystyren eller ABS-plast som är ett mycket vanligt s k sampolymerisat och delvis också räknas till styrenfamiljen.) Tyvärr har man ofta blandat i bromerade flamskyddsmedel i kapslingarnas plastmateriel. Dessa medel har en tendens att diffundera ut ur plasten, är mycket stabila och kan leda till skador i miljön. Några har redan förbjudits inom EU.
Uppdaterat 2007-07-02