Var uppstår avfall?Avfall är intimt förknippat till mänsklig verksamhet och har funnits i alla tider. Utan avfall skulle arkeologin vara betydligt fattigare på material för att kartlägga tidiga civilisationer. Att helt enkelt kasta det man inte längre behöver, och just där man befinner sig, är en naturlig reaktion – och helt kretsloppsinriktat i ett primitivt samhälle, så länge som det handlar om måttliga mängder av föremål och rester som är någorlunda snabbt nedbrytbara genom biologiska och andra naturliga processer. 

Avfall uppstår i produkternas och materialens alla skeden av livscykeln med början från råmaterialproduktionen och slutligen i förstöringen av den egentliga produkten. Det uppstår mycket avfall i själva tillverkningsprocessen och i energiproduktionen och transporterna som tillverkningen fordrar.Uppdaterat 2007-05-10